Consulta els horaris
 Línia
 Parada origen
 Jornada


Apartat en construcció

Tipus de bitllets integrats (ATM) Família Nombrosa GeneralCondicions

T-Mes FM/FN General

Títol personal i intransferible vàlid per fer un nombre il·limitat de viatges durant 30 dies consecutius per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general. Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família nombrosa o de l'acreditació de família monoparental, de Catalunya o de la resta de l'Estat.
Caducitat: Les targetes d'ATM caduquen el 28 de febrer de 2019. A partir d'aquesta data no funcionaran.

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 43,20€ 58,15€ 81,60€ 99,95€ 114,65€ 122,85€
Temps 1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30

 


 

T-Trimestre FM/FN General

Abonament personal de 90 dies per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general. Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família nombrosa o de l'acreditació de família monoparental, de Catalunya o de la resta de l'Estat.
Nombre de desplaçaments: il.limitat
Temps de validesa90 dies
CaducitatLes targetes d'ATM caduquen el 31 de març de 2019. A partir d'aquesta data no funcionaran.

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 116,25€ 157,20€ 220,20€ 269,75€ 309,45€ 331,55€
Temps 1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30 

T-Jove FM/FN General

Abonament personal de 90 dies per a joves menors de 25 anys que siguin membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general i especial. Ha d’anar acompanyat el DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa.
Nombre de desplaçaments: il.limitat
Temps de validesa: 90 dies
Caducitat: Les targetes d'ATM caduquen el 31 de març de 2019. A partir d'aquesta data no funcionaran.

 

Zones